Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

  • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


Trzecia edycja konkursu "Jestem lepszy od…", organizowanego przez Fundację Szansa dla Niewidomych.
szczegółowe informacje


Urząd Pracy m.st. Warszawy w terminie 03.09.2018 r. – 07.09.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Poddziałanie 1.1.1
szczegółowe informacje


  • Szanowni Państwo
   Uprzejmie informujemy, że w związku z oddaniem do użytku nowej placówki Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37a została tam przeniesiona obsługa części Klientów Urzędu:

   - Dział Ofert Pracy - obsługa pracodawców w zakresie krajowych ofert pracy oraz odbioru informacji starosty
   i zezwoleń na pracę sezonową, wymaganych przy zatrudnianiu cudzoziemców;
   - Dział Obsługi Osób Niepełenosprawnych.

   Obsługa osób z niepełnosprawnością w nowym przystosowanym budynku
   przy ul. Młynarskiej 37a


  • Urząd Pracy m.st. Warszawy pozyskał środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych długotrwale oraz tych które ukończyły 45 rok życia. Środki przeznaczone zostaną na organizację staży, prac interwencyjnych, dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia oraz na przeszkolenie osób bezrobotnych z omawianych grup zgodnie potrzebami pracodawców.
   Zachęcamy do składania wniosków w celu pozyskania kandydatów do pracy i obniżenia kosztów pracy:

   Informacje na temat programów można uzyskać w Dziale Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy:
   22 836-83-28; 693 397 108 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


  • W związku z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy na finansowanie:

   • kosztów szkoleń indywidualnych;
   • kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
   • bonu szkoleniowego dla osób do 30 roku życia

   z dniem 13.07.2018 r. Urząd Pracy m.st. Warszawy wstrzymuje nabór wniosków na ww. formy. Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrywane negatywnie.


  • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że z dniem 12.07.2018 r. zaktualizował dokumenty dotyczące szkoleń indywidualnych. Przed złożeniem wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne należy upewnić się czy dokumenty są aktualne. Poprzednie dokumenty ze stopką „Urząd Pracy m.st. Warszawy – 22.01.2018 r. – Załącznik nr 3 do procedury nr ewid.: P-7.12”, Urząd warunkowo przyjmować będzie wyłącznie do dnia 31.07.2018 r.

   Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że posiada środki finansowe na szkolenie indywidualne wyłącznie:

   • dla osób do 30 roku życia spełniających wymagania projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
   • dla osób, które ukończyły 45 rok życia z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
   • dla osób bezrobotnych długotrwale z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniach 6 – 10 sierpnia 2018r. ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych rozpoczynających się w okresie wrzesień – listopad 2018r.
   szczegółowe informacje
   W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski:

   1. Osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia lub osób długotrwale bezrobotnych.
   2. Zawierające promesę od pracodawcy lub deklarację o założeniu działalności gospodarczej.

   Wnioski można składać osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera w kancelarii Urzędu przy ul. Ciołka 10A lub przy ul. Grochowskiej 171B w Warszawie, w godzinach 8.00-15.00.


  • Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach
  • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że w związku z dużą ilością złożonych zgłoszeń na szkolenie grupowe pn. "Przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną" nabór wniosków zostanie zakończony z dniem 31.07.2018r.


  • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że w związku z dużą ilością złożonych zgłoszeń na szkolenie grupowe pn. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną nabór wniosków zakończył się w dniu 31.07.2018r.


  • Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)


  • Przejdź do form wsparcia dla pracodawców


  • Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie w okresie sierpień-wrzesień 2018 roku


  • Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy? Jest na to sposób! Już dziś na terenie województwa mazowieckiego ruszyła rekrutacja do projektu „Włącz swoją szansę” !
   Szczegółowe informacje: www.wlaczswojaszanse.semius.pl
   plakat (pdf) + informacja o projekcie (pdf)

  • Opiekunka Dziecięca - Jeden Zawód Wiele Możliwości
   + Opiekun w Żłobku - Praca z Pasją (video mp4)
  • Zasady zatrudniania cudzoziemców spoza UE i EOG
   Instrukcja poprawnego złożenia wniosku: - JEDNA WIZYTA - SPRAWA ZAŁATWIONA -/oświadczenia
   Instrukcja poprawnego złożenia wniosku:- JEDNA WIZYTA - SPRAWA ZAŁATWIONA -/wydanie zezwolenia na pracę sezonową/ przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca


  • Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2018 r. wyniosło 4521,08 zł.


  • e - formularz dla instytucji szkoleniowych