Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

 • Przejdź do: Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2017


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że wystąpił do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Niezwłocznie po otrzymaniu środków Urząd ogłosi termin naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w 2017r. Informacja o terminie naboru zostanie udostępniona w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu w oddzielnym komunikacie. Wnioski złożone przed oraz po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Więcej informacji


 • Jesteś osobą bezrobotną i nie ukończyłeś trzydziestego roku życia?
  Pracodawcy wymagają od Ciebie doświadczenia?
  Wykorzystaj Swoją szansę i sprawdź oferty stażowe!!!
  Na stażu zdobędziesz praktyczne umiejętności, których poszukują pracodawcy!
  Więcej informacji o projekcie


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że tyko do dnia 29.09.2017 r. będą przyjmowane wnioski pracodawców/przedsiębiorców o zawarcie umowy o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia. Zgodnie z przepisami art. 150g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) koszty wynikające z tych umów są finansowane ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2018. Uwzględniając jednak roczny okres realizacji umowy i konieczność jej pełnego rozliczenia przez pracodawców/przedsiębiorców do 15 grudnia 2018 roku, realizacja ostatnich umów nie może zaczynać się później niż 2 listopada 2017 roku.


 • Informujemy, że zostały już zaangażowane środki PFRON przeznaczone w roku 2017 na działanie dotyczące przyznania osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków na podjęcie działalności gospodarczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej


 • Przejdź do strony programu AKTYWNI 50 plus

  Recepta na pracę - PROGRAM AKTYWNI 50+


 • Przejdź do form wsparcia dla pracodawców


 • Startujesz na rynku pracy, chcesz zmienić branżę lub wrócić na rynek pracy, a do tego: masz minimum wykształcenie średnie i lubisz uczyć się nowych rzeczy, interesujesz się finansami i marzysz o pracy w międzynarodowej korporacji, chcesz poznać tajniki bankowości w praktyce. Dołącz do  SCHOOL OF FINANCE i zdobądź pracę w świecie finansów!
  Już dziś zarejestruj się na stronie www.4winners.pl, ulotka


 • "Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica".
  Projekt zakłada utworzenie 450 miejsc dla dzieci w 3 żłobkach w Dzielnicy Białołęka: Żłobek 56 przy ul. Truskawkowej 5, Żłobek Nr 57 przy ul. Książkowej 2, Żłobek Nr 58 przy ul. Krzyżówki 24. Planowane uruchomienie żłobków to październik/listopad 2017 r.
  Aktualnie trwa rekrutacja do ww. żłobków. Wciąż mamy wolne miejsca dla dzieci. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu Strona projektu


 • Zaproszenie na wykład pt. "Od szkolenia do zatrudnienia – EFS" + informacjia o wykładzie


 • Plan zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. Plan


 • Zespół Żłobków m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na stanowisko: opiekun/ka w żłobku.


 • Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017r. wyniosło 4220,69 zł.


 • Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy


 • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - rejestracja oświadczeń - szczegółowe informacje


 • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
 • e - formularz dla instytucji szkoleniowych
 • Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim