Dyrektor i Kierownicy Działów

Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy - Wanda Adach
tel. sekretariat 22 837 70 60, fax 22 837 33 40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z-ca Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy - Lech Antkowiak
tel. sekretariat 22 837 70 60, fax 22 837 33 40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p.o. Z-cy Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy - Ewa Popiołek
tel. sekretariat 22 837 70 60, fax 22 837 33 40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Rejestracji i Ewidencji

Kierownik - Krystyna Wysocka
ul. Ciołka 10a, tel. 22 877 73 51
Z-ca Kierownika - Dorota Morzyńska
ul. Grochowska 171b, tel. 22 391 13 00 w. 319

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Kierownik - Joanna Nowak
ul. Ciołka 10a, tel. 22 877 73 15
Kierownik - Ewa Cedro
ul. Grochowska 171b, tel. 22 871 48 10

Dział Rynku Pracy

Kierownik - Maciej Bątkiewicz
ul. Ciołka 10a, tel. 22 877 73 36

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Kierownik - Beata Tryc
ul. Ciołka 10a, tel. 22 836 31 97

Dział Prawny

Kierownik - Elwira Bylinka
ul. Ciołka 10a

Dział Marketingu

Kierownik - Urszula Murawska
ul. Ciołka 10a, tel. 22 836 83 28

Dział Finansowo - Księgowy

Główna Księgowa Urzędu - Renata Czapska
ul. Grochowska 171 b,
P.O. Kierownika - Stefania Chrost
ul. Grochowska 171b

Dział Organizacyjno- Administracyjny

Kierownik - Dorota Klaus
ul. Ciołka 10a, tel. 22 877 45 96
Z-ca Kierownika (ds. informatycznych) - Robert Zduńczyk
ul. Grochowska 171b, tel. 22 391 13 00 wew. 309

Aktualizacja: 25-02-2014 r.