Dyrektor i Kierownicy Działów

Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy - Wanda Adach
tel. sekretariat 22 837 70 60, fax 22 837 33 40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy - Lech Antkowiak
tel. sekretariat 22 837 70 60, fax 22 837 33 40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy - Ewa Popiołek
tel. sekretariat 22 837 70 60, fax 22 837 33 40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Rejestracji i Ewidencji

Kierownik - Krystyna Wysocka
ul. Ciołka 10a, tel. 22 877 73 51
Z-ca Kierownika - Dorota Morzyńska
ul. Grochowska 171b, tel. 22 391 13 00 w. 319

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Kierownik - Ewa Cedro
ul. Grochowska 171b, tel. 22 871 48 10
p.o. Kierownika - Maria Borek
ul. Ciołka 10a, tel. 22 877 73 15

Dział Rynku Pracy

Kierownik - Maciej Bątkiewicz
ul. Ciołka 10a, tel. 22 877 73 36

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Kierownik - Beata Tryc
ul. Ciołka 10a, tel. 22 836 31 97

Dział Prawny

Kierownik - Elwira Bylinka
ul. Ciołka 10a

Dział Marketingu

Kierownik - Urszula Murawska
ul. Ciołka 10a, tel. 22 836 83 28

Dział Finansowo - Księgowy

Główna Księgowa Urzędu - Renata Czapska
ul. Grochowska 171 b,
Kierownik - Stefania Chrost
ul. Grochowska 171b

Dział Organizacyjno- Administracyjny

Kierownik - Dorota Klaus
ul. Ciołka 10a, tel. 22 877 45 96
Z-ca Kierownika (ds. informatycznych) - Robert Zduńczyk
ul. Grochowska 171b, tel. 22 391 13 00 wew. 309

Aktualizacja: 16-11-2015 r.