ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

 Zapraszamy do zapoznania sie z informacjami:

  • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 13.11.2017r. wstrzymuje nabór wniosków:

    • o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
    • o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia.

  • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 20.10.2017r. wstrzymuje aż do odwołania nabór wniosków o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki.


  • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że przyjmował wnioski o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej, wyłącznie do dnia 31.10.2017r.


  • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że przyjmował wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej, którego termin zakończenia szkolenia nie przekracza 30 listopada 2017 r.


Przewodnik – osoba z niepełnosprawnością intelektualną w urzędzie pracy

Broszura informacyjna dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktualizacja: 07 grudzień 2017 r.