Dokumenty do pobrania

Rejestracja

Informacja dla osób zgłaszających się do rejestracji

Szkolenia grupowe

plan szkoleń na rok 2018

Z wypełnionym zgłoszeniem na szkolenie grupowe należy zgłosić się do pośrednika pracy w zależności od miejsca rejestracji tj. przy ul. Ciołka 10a lub przy ul. Grochowskiej 171B.

zgłoszenie na szkolenie grupowe

oświadczenie do pracy dla szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"

Szkolenia w trybie indywidualnym

Finansowanie egzaminów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Pożyczka szkoleniowa

Komplet dokumentów - pożyczka szkoleniowa

Szkolenia - osoby niepełnosprawne

Informacja szkolenia grupowe

Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

Szkolenia w trybie indywidualnym - osoby niepełnosprawne bezrobotne

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

zasady
wniosek (doc)
wniosek (pdf)
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
katalog najczęściej popełnianych błędów
instrukcja wypełniania analizy SWOT
lista identyfikatorów gmin
Kompletna dokumentacja (zip)

Finansowanie ze środków Funduszu Pracy opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne - dotyczy spółdzielni socjalnych

Środki na podjęcie działalności gospodarczej - osoby niepełnosprawne

Informujemy, że środki PFRON przyznane na realizację tego zadania w roku 2017 zostały zaangażowane

Podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych - osoby niepełnosprawne

Informujemy, że środki PFRON przyznane na realizację tego zadania w roku 2017 zostały zaangażowane

Udział w projektach

Udział w projektach - wypełniony oryginalny dokument opatrzony czytelnym podpisem oraz pieczątką instytucji realizującej projekt, należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą.
Nie przyjmujemy dokumentów przesłanych faksem lub za pomocą e-maila.

Studia podyplomowe - osoby bezrobotne

Studia podyplomowe - osoby poszukujące pracy

Dodatek aktywizacyjny

Wniosek o przyznanie

Bon szkoleniowy

Bon na zasiedlenie

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku roku życia
Oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej
Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia

Bon stażowy

Bon zatrudnieniowy

Stypendium dla osób bezrobotnych podejmujących dalszą naukę

Wniosek o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki

Zwrot kosztów przejazdu

Kryteria zwrotu kosztów przejazdu
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
Wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu

Zwrot kosztów zakwaterowania

kryteria zwrotu kosztów zakwaterowania
wniosek o przyznanie zwrotu kosztów zakwaterowania
wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia

WNIOSEK o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia,
ZASADY ubiegania się w urzedzie pracy m.st. warszawy o refundację kosztów opieki nad dzieckiem /dziećmi do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia,
WNIOSEK ROZLICZENIOWY dotyczący faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia.

Oświadczenie o braku gotowości do podjęcia zatrudnienia

- oświadczenie do Urzędu Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10 A
- oświadczenie do Urzędu Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171 B
- oświadczenie do Urzędu Pracy m.st. Warszawy - osoby niepełnosprawne

Rezygnacja z rejestracji

- oświadczenie do Urzędu Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10 A
- oświadczenie do Urzędu Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171 B
- oświadczenie do Urzędu Pracy m.st. Warszawy - osoby niepełnosprawne

Podanie o druk RP-7

Podanie o druk RP-7 do Urzędu Pracy m.st.Warszawy ul.Ciołka 10a
Podanie o druk RP-7do Urzędu Pracy m.st.Warszawy ul.Grochowska171b

Udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Aktualizacja: 13 marzec 2018 r.