Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach

Wyniki oceny wniosków

Protokół z dnia 10.07.2018 r. - dotyczy wniosków złożonych w terminie 11-18.06.2018 r.

Wnioski zaopiniowane pozytywnie pod względem formalno-prawnym
Wnioski zaopiniowane negatywnie pod względem formalno-prawnym
Wnioski zaopiniowane pozytywnie pod względem merytorycznym
Wnioski zaopiniowane negatywnie pod względem merytorycznym
Wnioski skierowane do uzupełnienia braków formalnych

Aktualizacja: 10 lipiec 2018 r.