Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach

Wyniki oceny wniosków

Protokół z dnia 02.10.2018 r. - dotyczy wniosków złożonych w terminie 03-07.09.2018r.

Wnioski przekazane do oceny merytorycznej
Wnioski odrzucone pod względem formalno-prawnym
Wnioski odrzucone pod względem merytorycznym
Wnioski skierowane do przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wnioski skierowane do uzupełnienia braków formalnych

Aktualizacja: 02 październik 2018 r.