Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Informujemy, że w dniu 3 marca 2017 roku na podstawie Zarządzenia nr 28/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy wprowadzone zostały zasady finansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkoleń w trybie indywidualnym, osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukująca pracy niepozostajaca w zatrudnieniu.

W dniu 16 marca 2017 r. RADA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, w uchwale nr XLV/1102/2017 w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznała środki na realizację wymienionego zadania.

Do pobrania

Aktualizacja: 02 czerwiec 2017 r.