Osoby z niepełnosprawnością prowadzące działalność gospodarczą

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo w celu prowadzenia własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W dniu 16 marca 2017 r. RADA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, w uchwale nr XLV/1102/2017 w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznała środki na realizację wymienionego zadania.

Do pobrania

Aktualizacja: 17 maj 2017 r.