Osoby z niepełnosprawnością


Dzięki współpracy z Migam.org Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych
korzysta z usługi tłumacza języka migowego.


Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Chcesz pracować w Urzędzie m.st. Warszawy? Zapraszamy do Warszawskiej Agencji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami: www.wazon.org.pl + ulotka


Przewodnik – osoba z niepełnosprawnością intelektualną w urzędzie pracy


Informujemy, że zostały już zaangażowane środki PFRON przeznaczone w roku 2017 na działanie dotyczące przyznania osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków na podjęcie działalności gospodarczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.


Dołącz do projektu "Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy"


Zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego do udziału w kolejnej edycji bezpłatnego projektu "Bliżej rynku pracy" – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami aplikacyjnymi: fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/ , Kontakt: numer telefonu: 888 263 146, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno – zawodowego dla rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”, realizowanego przez Polski Związek Niewidomych, Funadcję Szansa dla Niewidomych oraz miasto stołeczne Warszawę. informacja o projekcie


Projekt "Otwórz się na zmiany!"


Zwrot nadpłaty podatku od stypendiów –– zmiana przepisów.:

W związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów pobieranych przez osoby bezrobotne, stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek. Osoby które w 2016 r. otrzymały stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy mogą wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. W załączniku do pobrania znajduje się informacja szczegółowa dotycząca zmiany przepisów i wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego załącznik

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864)

Aktualizacja: 11 grudzień 2017 r.