Podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych - osoby niepełnosprawne, w ramach realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2018r.

Wnioski przyjmowane będą od 13.11.2017 do 15.01.2018

Informacja o Projekcie: www.pfron.org.pl

Do pobrania

Aktualizacja: 13 listopad 2017 r.