Osoby niepełnosprawne - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że środki PFRON przyznane na realizację tego zadania w roku 2017 zostały zaangażowane.

Informujemy, że w dniu 1 marca 2017 roku na podstawie Zarządzenia nr 21/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy wprowadzone zostały zasady przyznania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostajaca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej.

Do pobrania

Aktualizacja: 12 czerwiec 2017 r.