Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Informujemy, że Urząd Pracy m. st. Warszawy nie dysponuje jeszcze środkami PFRON na realizację tego zadania w roku 2018 i nie przyjmuje wniosków w tej sprawie.

Do pobrania

Aktualizacja: 21 marzec 2018 r.