Bezrobotni

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Auchan Warszawa Ursynów zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 7.12.2016 r. na stanowisko: Kasjer/ka, Pracownik/ca hali dział spożywczy i przemysłowy, Piekarz/Cukiernik

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz TONIC MEDICAL CARE Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 23.11.2016 r. na stanowisko salowa

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Auchan Marki zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 08.11.2016 r. na stanowiska: Kasjer/ka, Pracownik produkcji

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Auchan Marki zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 08.11.2016 r. na stanowiska: Kasjer/ka, Pracownik produkcji

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Auchan Marki zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 08.11.2016 r. na stanowiska: Pracownik/ca hali, Rzeźnik, Piekarz, Agent/ka ochrony

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz TELL Sp. z o.o. zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 09.11.2016 r. na stanowiska: Kasjer/Kasjerka w salonie Orange, Specjalista ds. sprzedaży w salonie Orange

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Auchan Warszawa Ursynów zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 07.10.2016 r. na stanowiska: Kasjer/ka, Pracownik/ca hali dział spożywczy i przemysłowy

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz LS AIRPORT SERVICES SA zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 5.07.2016 r. na stanowisko: Pracownik do sprzątania pokładów samolotów

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 13.07.2016 r. na stanowisko: Stażysta do lotniskowej straży pożarnej

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Mobilis Sp. z o.o. zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 30.06.2016 r. na stanowisko: Kierowca autobusu

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Welcome Airport Services Sp. z o .o zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 28.06.2016 r. na stanowisko: Obsługa płytowa

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz oraz Auchan Warszawa Ursynów zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 14.06.2016 r. na stanowiska: Kasjer/ka, Pracownik/ca hali dział spożywczy i przemysłowy

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Konsalnet Security Sp. z o.o. zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 20.05.2016 r. na stanowisko: Pracownik Ochrony

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Eurest Poland Sp. z o.o. zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 16.05.2016 r. na stanowiska: Sprzątacz/ sprzątaczka, Pomoc kuchena/wydająca/cy:

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Netto Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 17.05.2016 r. na stanowisko: sprzedawca

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Auchan Warszawa Ursynów zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 12.05.2016 r. na stanowisko: Menadżer/ka Działu

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Auchan Warszawa Ursynów zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 11.05.2016 r. na stanowisko: Kasjer/ka, Pracownik/ca hali dział spożywczy i przemysłowy

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Auchan Warszawa Ursynów zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 15.03.2016 r. na stanowisko: Kasjer/ka, Pracownik/ca hali dział spożywczy i przemysłowy

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Mobilis Sp. z o.o. zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 10.03.2016 r. na stanowisko: Kierowca autobusu

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Mobilis Sp. z o.o. zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 03.03.2016 r. na stanowisko: Kierowca autobusu

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz LEM COMMERCIAL GROUP Sp. z o. o.zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 11.02.2016 r. na stanowisko: Pracownik/pracownica fizyczny/fizyczna

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Work Service S.A.zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 15.02.2016 r. na stanowiska: Pracownik produkcji w zakładzie energetycznym (elektryk), Pracownik produkcji w zakładzie energetycznym (maszynista urządzeń pomocniczych)

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz ROBSON Robert Marczak zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 18.02.2016 r. na stanowisko: Sprzedawca pieczywa

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Welcome Airport Services Sp. z o .o zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 23.02.2016 r. na stanowisko: Obsługa płytowa

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Welcome Airport Services Sp. z o .o zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 24.02.2016 r. na stanowisko: sortownik bagaży

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Urząd m. st. Warszawy zapraszają Państwa na giełdy pracy w dniach 15 luty 2016 r. oraz 16 luty 2016 r. na stanowiska: pracownik administracyjno biurowy I stopnia lub II stopnia - zatrudnienie w ramach robót publicznych

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz oraz LPROJECT Sp. z o.o. zapraszają Państwa na giełdy pracy w dniach 23 luty 2016 r. oraz 24 luty 2016 r. na stanowisko: pracownik biurowy,

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K. zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 21.01.2016 r. na stanowisko: Sprzedawca/kasjer w dziale kas art. spożywczych

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K. zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 21.01.2016 r. na stanowiska: Konserwator części, pracownik przyjęcia towaru

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że z powodu dużej liczby złożonych wniosków z dniem 16.02.2018r. wstrzymał nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu

"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), Działanie 8.1

O przyznanie środków mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące do przynajmniej jednej z poniższych grup tj.:

 1. osoby w wieku 50 lat i więcej,
 2. osoby długotrwale bezrobotne tj. zarejestrowane jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (licząc od dnia ostatniej rejestracji),
 3. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),
 4. osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 5. kobiety.

Planowane jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 111 osób
(w tym 66 kobiet).

Każda osoba zainteresowana złożeniem wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przed jego złożeniem musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania.

W tym celu należy zgłosić się do pośredników pracy w Urzędzie przy:
ul. Ciołka 10a pokoje 202, 203, 204, 205, 212, 213, 215, 216, 217,
ul. Grochowska 171b stanowiska 2-12, 14-17.

Wnioski można składać osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera (w kancelarii Urzędu w godzinach 8.00-15.00) przy ul. Ciołka 10 a lub przy ul. Grochowskiej 171 b w Warszawie.

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 16.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy).

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.up.warszawa.pl dostępne są aktualne:

 • zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Urzędzie Pracy
  m. st. Warszawy,
 • wzór wniosku,
 • załączniki do wniosku,
 • katalog najczęściej popełnianych błędów.

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków określa:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba uprawniona zamierza podjąć,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 • rodzaj załączników, które należy dołączyć.

Przed złożeniem Wniosku, należy dokładnie zapoznać się z Zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującymi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy. Umożliwi to sprawdzenie, czy jesteście Państwo osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków. Ponadto zmniejszy to ryzyko popełnienia błędów podczas wypełniania wniosku.

W chwili składania, Wniosek powinien być przygotowany przez Wnioskodawcę w sposób zakładający pełną gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że Wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki
i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.

Wniosek stanowi opisową formę biznesplanu i składa się z kilku części. Każda z nich została opatrzona instrukcją, którą należy uważnie przeczytać i dokładnie zastosować się do jej wymogów, gdyż większość jej zaleceń stanowi przedmiot formalnej oceny Wniosku.

Przygotowany Wniosek powinien:

 • być spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca,
 • być mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości Wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku, na którym będzie działał i swoich na nim możliwości i ograniczeń).

Sposób wypełnienia Wniosku powinien przekonać Komisję, że przyznając środki, zapewni właściwe i efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych.

Do pobrania

zasady
wniosek (doc)
wniosek (pdf)
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
katalog najczęściej popełnianych błędów
instrukcja wypełniania analizy SWOT
lista identyfikatorów gmin
Kompletna dokumentacja (zip)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Pracy m.st. Warszawy

w terminie

11.06.2018 r. – 18.06.2018 r.

ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Poddziałanie 1.1.1

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, spełniające łącznie poniższe kryteria:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia).
 2. Osoba bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy.
 3. Osoba bezrobotna z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania.
 4. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne – publiczne lub niepubliczne – w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich).
 5. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lat (przed ukończeniem 25 roku życia) musi otrzymać wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Urzędzie.

Planowane jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 150 osób


Każda osoba zainteresowana złożeniem wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przed jego złożeniem musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania.

W tym celu należy zgłosić się do pośredników pracy w Urzędzie przy:
ul. Ciołka 10a pokoje 202, 203, 204, 205, 212, 213, 215, 216, 217,
ul. Grochowska 171b stanowiska 2-12, 14-17.

Wnioski można składać osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu) w kancelarii Urzędu (w godzinach 8.00-15.00) przy ul. Ciołka 10 a lub przy ul. Grochowskiej 171 b w Warszawie.

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 16.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy).

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.up.warszawa.pl dostępne są aktualne:

 • zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy,
 • wzór wniosku,
 • załączniki do wniosku,
 • katalog najczęściej popełnianych błędów.

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków określa:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba uprawniona zamierza podjąć,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 • rodzaj załączników, które należy dołączyć.

Przed złożeniem Wniosku, należy dokładnie zapoznać się z Zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującymi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy. Umożliwi to sprawdzenie, czy jesteście Państwo osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków. Ponadto zmniejszy to ryzyko popełnienia błędów podczas wypełniania wniosku.

W chwili składania, Wniosek powinien być przygotowany przez Wnioskodawcę w sposób zakładający pełną gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że Wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.

Wniosek stanowi opisową formę biznesplanu i składa się z kilku części. Każda z nich została opatrzona instrukcją, którą należy uważnie przeczytać i dokładnie zastosować się do jej wymogów, gdyż większość jej zaleceń stanowi przedmiot formalnej oceny Wniosku.

Przygotowany Wniosek powinien:

 • być spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca,
 • być mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości Wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku, na którym będzie działał i swoich na nim możliwości i ograniczeń).

Sposób wypełnienia Wniosku powinien przekonać Komisję, że przyznając środki, zapewni właściwe i efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych.

Do pobrania