ABC pracodawców i przedsiębiorców

 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 02.01.2017r. wznawia nabory wniosków niżej wymienionych usług i instrumentów rynku pracy:

  • Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  • Przygotowanie zawodowe dorosłych
  • Staż dla osób bezrobotnych
  • Bon zatrudnieniowy
  • Bon na zasiedlenie
  • Bon stażowy
  • Bon szkoleniowy
  • Prace interwencyjne
  • Roboty publiczne
  • Prace społecznie użyteczne
  • Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  • Świadczenie aktywizacyjne
  • Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
  • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
  • GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY
  • Wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej
  • Wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu
  • Studia podyplomowe
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis

 • Przejdź do form wsparcia dla pracodawców


 • Jeżeli jesteś zainteresowany formami wsparcia dla Pracodawców i Przedsiębiorców prosimy o kontakt z Działem Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy pod numerami telefonów 22 836 83 28, 693 397 108 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 • Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy


 • Areszt Śledczy Warszawa - Mokotowie zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia odpłatnego oraz nieodpłatnego osób pozbawionych wolności. zakład karny Mokotów


 • Areszt Śledczy Warszawa - Białołęka zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego osób pozbawionych wolności. zakład karny Białołęka


 • Areszt Śledczy Warszawa Grochów zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego osób pozbawionych wolności.
  oferta zatrudnienia skazanych (pdf), oferta zatrudnienia skazanych (doc)


 • ZUS informacja dla przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej
  Ulotka dofinansowanie ZUS
  Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą
  Ulotka ePłatnik
  ABC płatnika składek
  Ulotka PUE


 • Areszt Śledczy w Warszawie – Służewcu oraz Oddział Zewnętrzny w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.


 • Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy


 • Klasyfikacja zawodów + rozporządzenie zmieniające


SZANOWNY PRACODAWCO !

Chcesz zatrudnić pracowników?
Szukasz wykwalifikowanej kadry?
Skorzystaj z naszych usług!!!

Urząd Pracy m.st. Warszawy jest jednostką samorządu terytorialnego świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców oraz innych partnerów rynku pracy.
Naszą misją jest promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa Klientów Urzędu, w tym udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy oraz udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników.

Polityka jakości - certyfikat

Od dnia 8 czerwca 2005 r. Urząd Pracy m.st. Warszawy posiada Certyfikat spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, w zakresie realizacji zadań i usług promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany formami wsparcia dla Pracodawców i Przedsiębiorców prosimy o kontakt z Działem Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy pod numerami telefonów 22 836 83 28, 693 397 108 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami:

Aktualizacja: 04 styczeń 2017 r.