Informacja starosty

Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy

UWAGA PRACODAWCY I PEŁNOMOCNICY

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że informację starosta wydaje 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia oferty pracy bez prowadzenia rekrutacji lub 21 dni w przypadku organizowania rekrutacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego zwolnione z opinii starosty są zawody: kierowca autobusu (kod zawodu: 833101) i kierowca ciągnika siodłowego (kod zawodu: 833202).

Informujemy, że w przypadku złożenia ofert pracy w celu uzyskania opinii starosty na pracowników wykonujących prace proste (sprzątaczka, pomoc kuchni, pracownik fizyczny, robotnik gospodarczy itp.) aktualnie mamy możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

 1. Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że oferty pracy złożone w celu uzyskania informacji starosty, przyjmowane będą tylko przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Urzędu pod adresem www.up.warszawa.pl/form_oferty/form_oferty.php
 2. Uprzejmie informujemy, że od dnia 1.06.2017 r. odbiór dokumentów dotyczących ofert pracy złożonych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w celu uzyskania informacji starosty, odbywać się będzie tylko przy ulicy Grochowskiej 171B. Obsługa interesantów odbierających opinię starosty odbywać się będzie w pok.104 (I piętro) od poniedziałku do piątku według kolejności pobieranych i wywoływanych numerków (nr wydawane do godz.11.00)
 3. W przypadku, gdy oferta została wypełniona niekompletnie, bądź wymaga wyjaśnień, Urząd Pracy m.st. Warszawy kontaktuje się z pracodawcą drogą mailową lub telefonicznie w celu uzupełnienia braków lub naniesienia korekt. Oferta pracy jest wprowadzana do systemu z dniem otrzymania od pracodawcy pisemnej odpowiedzi na poruszone kwestie lub po złożeniu nowej (uwzględniającej wyjaśnienia) oferty i od tego momentu biegnie czas jej obowiązywania.
 4. Elementami informacji starosty są m.in. ocena wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem uśrednionych stawek wynagrodzeń na danych stanowiskach panujących na warszawskim rynku pracy, ocena adekwatności wymagań do stanowiska pracy (poziom wykształcenia, doświadczenie, uprawnienia, znajomość języków obcych).
 5. W związku z poważnymi wątpliwościami, związanymi z faktycznym zatrudnianiem cudzoziemców, zgłaszanymi przez placówki Straży Granicznej, oddziały ZUS, Inspekcję Pracy oraz Urzędy Skarbowe, Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że nie będą przyjmowane do realizacji oferty pracy mające na celu wykazanie braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy przez podmioty gospodarcze deklarujące siedzibę, jak i miejsce wykonywania pracy pod adresem tzw. „wirtualnego biura” .
 6. W przypadku chęci zatrudnienia cudzoziemca w częściowym wymiarze etatu, pracodawca jest proszony o podanie innego źródła dochodu (dane innego pracodawcy / studia / innego źródła dochodu etc.). Informacje te można zamieścić np. w polu zakres obowiązków).
 7. Pracodawcy zgłaszający zapotrzebowanie na pracowników związanych z budownictwem są zobowiązani do wpisania w ofercie pracy aktualnych adresów budowy (miejsca wykonywania pracy) oraz przesyłania poświadczeń podwykonawstwa dla firm budowlanych bądź deweloperskich na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wpisania w rubryce UZASADNIENIE lub ZAKRES OBOWIĄZKÓW w formularza online danych kontaktowych podmiotów zlecających roboty budowlane. Wzór wzór formularza
 8. W przypadku umów o pracę, pracodawca ma obowiązek podać godziny pracy.
 9. Każdorazowo podmioty gospodarcze działające jako agencje pracy i agencje pracy tymczasowej proszone są o wskazanie pracodawcy użytkownika wraz z NIP (np. w polu „zakres obowiązków).
 10. Urząd Pracy m.st. Warszawy prosi o informację, czy oferta pracy złożona w celu uzyskania informacji starosty ma służyć przedłużeniu legalizacji pobytu i pracy pracownikowi, który został zatrudniony wcześniej [np. na podstawie oświadczenia o zamiarze (…)]).
 11. W przypadku chęci zatrudnienia pracowników związanych z branżą gastronomiczną, Urząd Pracy m.st. Warszawy wymaga dokładnego podania nazwy i adresu restauracji / baru / lokalu.
 12. W przypadku braku otrzymania informacji zwrotnej dotyczących nieprawidłowości zawartych w ofercie, Urząd Pracy m.st. Warszawy pozostawia ofertę bez rozpatrzenia.
 13. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną (Art. 36 ust. 5e Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm).

Wszelkie nieprawidłowości związane z: rodzajem umowy; wynagrodzeniem; ilością ofert i miejsc pracy itp. Urząd Pracy m.st. Warszawy będzie umieszczać w treści informacji starosty.

Każdorazowo ponadprzeciętna liczba składanych przez pracodawcę ofert pracy i dotyczących ich stanowisk, będzie w konsekwencji powodować zawiadamianie Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o dokonanie kontroli w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, podatkowym i ubezpieczeń społecznych.

Do pobrania

OSOBA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU PRACODAWCY (WŁAŚCICIELA FIRMY, CZŁONKÓW ZARZĄDU, OSOBY FIZYCZNEJ etc.) KAŻDORAZOWO DO ODBIORU INFORMACJI STAROSTY MA OBOWIĄZEK POSŁUGIWAĆ SIĘ NINIEJSZYM UPOWAŻNIENIEM

Upoważnienie

Aktualizacja: 02 czerwiec 2017 r.