Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Informujemy, że w dniu 1 marca 2017 roku na podstawie Zarządzenia nr 23/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy wprowadzony został Regulamin dotyczący zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.

W dniu 16 marca 2017 r. RADA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, w uchwale nr XLV/1102/2017 w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznała środki na realizację wymienionego zadania.

Do pobrania

regulamin na rok 2017
rozporządzenie + wniosek
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Aktualizacja: 20 kwiecień 2017 r.