Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Pracy m.st. Warszawyuruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:  www.epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Pracy m. st. Warszawy:

Urząd Pracy m.st. Warszawy przyjmuje doręczane dokumenty:

 •  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej
 •  na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie

 urzędowego poświadczenia odbioru.

 • płyta CD/DVD,
 • pamięć masowa USB

Dokumenty przyjmowane są  w godzinach pracy urzędu: 8.00-16.00, w kancelarii ul. Ciołka 10a
lub ul. Grochowska 171b.

Urzędowe poświadczenie odbioru
Urzędowe poświadczenie odbioru zawiera pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

 • Dokument doręczony do Urzędu Pracy m. st. Warszawy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zostanie poświadczony drogą elektroniczną na adres nadawcy elektronicznym urzędowym poświadczeniem odbioru.
 • Dokument doręczony do Urzędu Pracy m. st. Warszawy na nośniku danych zostanie poświadczony poprzez zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru na tym samym nośniku danych z którego dostarczono dokument.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Pracy m. st. Warszawy
Akceptujemy następujące formaty załączników:

 • .doc, .rtf
 • .xls
 • .txt
 • open document 
 • .pdf
 • dla plików graficznych: .gif, .tif, .bmp, .jpg
 • dla danych skompresowanych: .zip, .rar.

 

Dokumenty elektroniczne dostarczane do Urzędu Pracy m. st. Warszawy muszą być podpisane  podpisem cyfrowym.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 10 MB.

Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.

 
Aktualizacja: 19 sierpień 2014 r.