Komórki Organizacyjne Urzędu Pracy m. st. Warszawy

 1. Dział Rejestracji i Ewidencji,
 2. Centrum Aktywizacji Zawodowej,
 3. Dział Ofert Pracy,
 4. Dział Rynku Pracy,
 5. Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych,
 6. Dział Prawny,
 7. Dział Marketingu,
 8. Dział Finansowo - Księgowy,
 9. Dział Organizacyjno - Administracyjny,
 10. Samodzielne stanowisko pracy - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,
 11. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kadrowo - płacowych,
 12. Samodzielne stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego,
 13. Samodzielne stanowisko pracy ds. bhp,
 14. Samodzielne stanowisko ds. p. poż.
 15. Samodzielne stanowisko pracy - Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych
Aktualizacja: 11 czerwiec 2018 r.