Polityka jakości

URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY POSIADA CERTYFIKAT SPEŁNIENIA WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

Od dnia 8.czerwca 2005r. Urząd Pracy m.st. Warszawy posiada Certyfikat spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015, w zakresie realizacji zadań i usług promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Politykę Jakości Urzędu Pracy m.st. Warszawy zawarto w Księdze Jakości Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Polityka Jakości

Aktualizacja: 27 listopad 2018 r.