Dział Rynku Pracy

Szanowni Państwo, wszystkie informacje o usługach Urzędu Pracy m. st. Warszawy
dostępne są pod numerem infolinii 19524*

*Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora telefonii stacjonarnej, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Dział Rynku Pracy - ul.Ciołka 10a
  imie i nazwisko pokój
Kierownik Maciej Bątkiewicz 111
Staże, bony stażowe Małgorzata Syty 218
Barbara Derlecka
Alina Cichy
Aneta Szostak- staż
Klaudia Stachera 219
Łukasz Lubryczyński
Sebastian Jarzyński - staż
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia Wanda Majcher 206
Joanna Mielczarska
Prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja składek na ubezpieczenia społeczne Agnieszka Kwaśniewska 206
Obsługa szkoleń, bon szkoleniowy, KFS Anna Lasek 109
Teresa Kwiatkowska
Kinga Mikołajek
Bożenna Parol
Edyta Śmietańska
Przemysław Wojciechowski
Dodatki aktywizacyjne, świadczenie aktywizacyjne, bon na zasiedlenie Marzena Kania 101
Joanna Omiotek
Magdalena Witek
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy Dorota Andrzejewska 110
Kinga Janicka
Eurokoordynator Wioletta Pakieła 206
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) i Bon zatrudnieniowy Kamila Kucharczyk 206
Studia podyplomowe, refundacja opieki nad dzieckiem, zwrot kosztów przejazdów i zakwaterowania Kamila Wiśniewska 206
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Wiesława Matysiak 220
Monika Pobikrowska

 

Aktualizacja: 03 styczeń 2017 r.