przejdź do strony głownej Urzędu Pracy w Warszawie
Powrót

OFERTY STAŻOWE

Staże Fundusz Pracy

Staż dla osób do 30 roku życia (PO WER III)

Staż dla osób powyżej 30 roku życia (RPO WM)

Staże dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

Powrót

Staż dla osób do 30 roku życia (PO WER III)

Urząd Pracy m. st. Warszawy realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu kierowane są osoby spełniające niżej wymienione kategorie:

Osoba bezrobotna do 30 roku życia, która:

  • Nie kształci się - (nieuczestniczy w kształceniu formalnym, czyli szkolnym - publicznym lub niepublicznym - w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich)
  • Nie szkoli się lub nie zakończyła szkolenia finansowanego ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni - (nieuczestniczy lub nieuczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w zajęciach pozaszkolnych finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

data aktualizacji: 20.07.2018 - 15.40
Lp.numer stanowiskadataoferowane stanowisko

1

StPr/18/13592

2018-07-19

Specjalista do spraw wynagrodzeń-staż PO WER III

2

StPr/18/13593

2018-07-19

Asystent do spraw księgowości-staż PO WER III

3

StPr/18/13393

2018-07-17

Specjalista ochrony środowiska-staż PO WER III

4

StPr/18/13233

2018-07-16

Dietetyk-staż PO WER III

5

StPr/18/13232

2018-07-16

Terapeuta zajęciowy- STAŻ POWER III

6

StPr/18/13225

2018-07-16

Księgowy - staż PO WER III

7

StPr/18/13261

2018-07-16

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych-staż PO WER III

8

StPr/18/13231

2018-07-16

Pracownik socjalny- staż POWER III

9

StPr/18/13256

2018-07-16

Fakturzystka - staż PO WER III

10

StPr/18/12857

2018-07-09

Sprzedawca w branży przemysłowej-staż PO WER III

11

StPr/18/12143

2018-06-27

Asystent do spraw księgowości-staż PO WER III

12

StPr/18/12127

2018-06-27

Specjalista do spraw kadr-staż POWER III

13

StPr/18/12161

2018-06-27

Asystent do spraw księgowości-staż POWER III

14

StPr/18/12156

2018-06-27

Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food-staż POWER III

15

StPr/18/12118

2018-06-27

Asystent do spraw księgowości-staż POWER III

16

StPr/18/12157

2018-06-27

Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food-staż POWER III OON

17

StPr/18/12016

2018-06-25

Asystent do spraw księgowości- STAŻ POWER III

18

StPr/18/12021

2018-06-25

Recepcjonista-staż PO WER III

19

StPr/18/11830

2018-06-21

Asystent do spraw księgowości-staż PO WER III

20

StPr/18/11600

2018-06-18

Księgowy-staż POWER III

21

StPr/18/9762

2018-05-21

Asystent do spraw księgowości - staż POWER

22

StPr/18/7241

2018-04-11

Agent ubezpieczeniowy-staż PO WER III

* - zawód szkolny