przejdź do strony głownej Urzędu Pracy w Warszawie
Powrót

OFERTY STAŻOWE

Staże Fundusz Pracy

Staż dla osób do 30 roku życia (PO WER III)

Staż dla osób powyżej 30 roku życia (RPO WM)

Staże dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

Powrót

Staż dla osób do 30 roku życia (PO WER III)

Urząd Pracy m. st. Warszawy realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu kierowane są osoby spełniające niżej wymienione kategorie:

Osoba bezrobotna do 30 roku życia, która:

  • Nie kształci się - (nieuczestniczy w kształceniu formalnym, czyli szkolnym - publicznym lub niepublicznym - w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich)
  • Nie szkoli się lub nie zakończyła szkolenia finansowanego ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni - (nieuczestniczy lub nieuczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w zajęciach pozaszkolnych finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

data aktualizacji: 19.03.2018 - 15.40
Lp.numer stanowiskadataoferowane stanowisko

1

StPr/18/5271

2018-03-19

Specjalista do spraw sprzedaży- STAŻ POWER

2

StPr/18/5287

2018-03-19

Specjalista do spraw sprzedaży- staż POWER

3

StPr/18/5224

2018-03-19

Technik prac biurowych- STAŻ POWER III

4

StPr/18/4684

2018-03-12

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników- STAŻ POWER III

5

StPr/18/4687

2018-03-12

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników- STAŻ OON POWER III

6

StPr/18/4608

2018-03-09

Asystent do spraw księgowości- STAŻ POWER III

7

StPr/18/4561

2018-03-08

Asystent do spraw księgowości STAŻ POWER III

8

StPr/18/4226

2018-03-02

Terapeuta zajęciowy- STAŻ POWER III

9

StPr/18/4236

2018-03-02

Opiekun w domu pomocy społecznej- STAŻ POWER III

10

StPr/18/4230

2018-03-02

Pracownik socjalny- staż POWER III

11

StPr/18/3987

2018-02-27

Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food- STAŻ POWER III OON

12

StPr/18/3631

2018-02-21

Technik informatyk- STAŻ POWER III

* - zawód szkolny