przejdź do strony głownej Urzędu Pracy w Warszawie
Powrót

OFERTY STAŻOWE

Staże Fundusz Pracy

Staż dla osób do 30 roku życia (PO WER II)

Staż dla osób powyżej 30 roku życia (RPO WM)

Staże dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

Powrót

Staż dla osób do 30 roku życia (PO WER II)

Urząd Pracy m. st. Warszawy realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu kierowane są osoby spełniające niżej wymienione kategorie:

Osoba bezrobotna do 30 roku życia, która:

  • Nie kształci się - (nieuczestniczy w kształceniu formalnym, czyli szkolnym - publicznym lub niepublicznym - w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich)
  • Nie szkoli się lub nie zakończyła szkolenia finansowanego ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni - (nieuczestniczy lub nieuczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w zajęciach pozaszkolnych finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

data aktualizacji: 19.09.2017 - 15.40
Lp.numer stanowiskadataoferowane stanowisko

1

StPr/17/19395

2017-09-05

Asystent nauczyciela przedszkola- STAŻ PO WER II

2

StPr/17/19476

2017-09-05

Nauczyciel języka obcego- STAŻ PO WER II

3

StPr/17/18717

2017-08-28

Specjalista do spraw marketingu i handlu- STAŻ PO WER II

4

StPr/17/18553

2017-08-25

Pomoc kuchenna- STAŻ PO WER II

5

StPr/17/18442

2017-08-24

Recepcjonista-staż PO WER II

6

StPr/17/18296

2017-08-23

Technik informatyk- STAŻ PO WER II

7

StPr/17/18133

2017-08-22

Pozostali pracownicy obsługi biurowej-staż PO WER II

8

StPr/17/18150

2017-08-22

Pomocnik mechanika-staż PO WER II

9

StPr/17/18205

2017-08-22

Specjalista do spraw marketingu i handlu- STAŻ PO WER II

10

StPr/17/18193

2017-08-22

Technik prac biurowych- STAŻ PO WER II

11

StPr/17/18129

2017-08-22

Specjalista do spraw sprzedaży-staż PO WER II

12

StPr/17/18119

2017-08-21

Listonosz- STAŻ PO WER II

13

StPr/17/17238

2017-08-07

Opiekun klienta- STAŻ PO WER II

14

StPr/17/17079

2017-08-03

Recepcjonista- staż PO WER II

15

StPr/17/16837

2017-07-31

Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne- STAŻ PO WER II

16

StPr/17/16216

2017-07-24

Technik prac biurowych-staż PO WER II

* - zawód szkolny