przejdź do strony głownej Urzędu Pracy w Warszawie
Powrót

OFERTY STAŻOWE

Staże Fundusz Pracy

Staż dla osób do 30 roku życia (PO WER II)

Staż dla osób powyżej 30 roku życia (RPO WM)

Staże dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

Powrót

Staż dla osób do 30 roku życia (PO WER II)

Urząd Pracy m. st. Warszawy realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu kierowane są osoby spełniające niżej wymienione kategorie:

Osoba bezrobotna do 30 roku życia, która:

  • Nie kształci się - (nieuczestniczy w kształceniu formalnym, czyli szkolnym - publicznym lub niepublicznym - w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich)
  • Nie szkoli się lub nie zakończyła szkolenia finansowanego ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni - (nieuczestniczy lub nieuczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w zajęciach pozaszkolnych finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

data aktualizacji: 16.01.2018 - 07.50
Lp.numer stanowiskadataoferowane stanowisko

* - zawód szkolny