Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2017
Program targówSale wystawowe
Regulamin targów Fotogaleria
KontaktLista wystawców
Salon Doradztwa Zawodowego Salon Przedsiębiorczości

Salon Doradztwa Zawodowego

Praktyka dowodzi, że wiele osób podczas poszukiwania pracy napotyka na różnorodne trudności. Niejednokrotnie związane są one z wyborem kierunku kształcenia czy też skutecznym aplikowaniem o wolne miejsce pracy. Częstą barierą jest brak profesjonalnie przygotowanych dokumentów aplikacyjnych oraz nieskuteczna autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby poszukujące pracy, zwłaszcza młode, mają niewystarczające informacje co do oczekiwań pracodawców w aspekcie poszukiwanych kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, a także nie budują świadomie ścieżki kariery zawodowej. Tym trudnościom można zaradzić.
Chcąc pomóc osobom napotykającym na wspomniane problemy, tak zaplanowaliśmy Salon Doradztwa Zawodowego, by mogły one skorzystać z konsultacji indywidualnych z ekspertem, a także uczestniczyć w szeregu prezentacji związanych z tematyką doradztwa zawodowego, które planowane są w sali Mikołajskiej. Wszystkie te działania będą miały na celu przybliżenie szerokiego spektrum zagadnień związanych z planowaniem kariery zawodowej oraz wchodzeniem lub powrotem na rynek pracy. Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się, m.in., jak poprawnie napisać CV oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, a także w jaki sposób z sukcesem przejść procesy rekrutacyjne i znaleźć swoją ścieżkę kariery.
Salon Doradztwa to doskonała okazja do spotkania się wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym ze specjalistami, dla których takie tematy jak rozwój kariery, zarządzanie talentami, rekrutacja, poszukiwanie lub zmiana pracy nie mają żadnych tajemnic.
Wszyscy eksperci będą do Państwa dyspozycji przez cały czas trwania Targów.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Salonu Doradztwa Zawodowego, a także do zapoznania się ze szczegółowym programem Targów Pracy i Przedsiębiorczości!

Organizatorami przedsięwzięcia są: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
Urząd Pracy m. st. WarszawyCentralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w WarszawieUniwersytet WarszawskiZakochaj się w Warszawie
Zakład Doskonalenia Zawodowego w WarszawieWojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Partnerami Organizacyjnymi wydarzenia są: Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Carrefour Polska, Poczta Polska, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, GADMED.
Francusko-Polska Izba GospodarczaCarrefour Poczta Polska
Stowarzyszenie Agencji ZatrudnieniaGadmed Sp. z o.o.