przejdź do strony głownej Urzędu Pracy w Warszawie

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY

pola oznaczone (*) są wymagane

OFERTA (*) Otwarta - pracodawca wyraża zgodę na upowszechnienie informacji umożliwiających jego identyfikację. Zamknięta – pracodawca nie wyraża zgody na upowszechnienie informacji umożliwiających jego identyfikację.
I. Informacje dotyczące pracodawcy krajowego
Adres pracodawcy:

Czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej?


Osoba wskazana przez pracodawcę do kontaktów

Czy oferta jest w tym samym czasie zgłoszona do innego PUP PUP-Powiatowy Urząd Pracy na terenie kraju?

Czy pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy?
II. Informacje dotyczące zgłaszanego miejsca zatrudnienia

Preferowana forma kontaktu kandydatów z pracodawcą (*)


Miejsce /pełen adres/ wykonywania pracy(*)ADRES REKRUTACJI


Rodzaj umowy (*)

Dodatkowe informacjeOczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy (oferta zostanie, także upowszechniona wśród klientów Senioralnego Biura Karier)(rok-miesiąc-dzień)
Zasięg upowszechnienia oferty pracy

Częstotliwość kontaktów Urzędu z pracodawcą i preferowana forma kontaktów (*)
Wyślij kopię na adres inny niż podany w formularzu
Kandydat skierowany na rozmowę przez Urząd Pracy m. st. Warszawy, NIE JEST ZOBOWIĄZNY do wysłania pracodawcy swojego CV przed umówionym spotkaniem.

Przed wysłaniem formularza proszę sprawdzić poprawność wpisanych danych.