Ubezpieczenie zdrowotne

Misją Urzędu Pracy m.st. Warszawy jest promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa Klientów Urzędu, w tym:

  • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia,
  • udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników.

Rejestrując się w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy każda osoba zobowiązuje się do podejmowania, wspólnie z Urzędem, działań aktywizacyjnych zmierzających do podjęcia zatrudnienia (samozatrudnienia). Przez aktywizację zawodową rozumiemy gotowość do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) m.in.: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkoleń, staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych czy robót publicznych.

Ubezpieczenie zdrowotne w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy

Aktualizacja: 19 maj 2017 r.