Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny

Osoba, która była wcześniej rejestrowana i nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji przedkłada do wglądu pracownikowi urzędu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu lub wymeldowaniu.

Dokumenty dotyczące zmian zaistniałych pomiędzy rejestracjami (w oryginale):

  • świadectwo pracy,
  • umowa o dzieło,
  • umowa zlecenie,
  • decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, jeżeli ktoś takową prowadził,
  • zaświadczenie z ZUS-u o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli była prowadzona działalność,
  • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia chorobowego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim,
  • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na płatnym urlopie macierzyńskim.
Aktualizacja: 02 grudzień 2015 r.