Internetowy system rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Informacja - Internetowy system rejestracji

Zasady korzystania z systemu rejestracji i rezerwacji terminu rejestracji
w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

w celu podniesienia jakości obsługi naszych Klientów oraz realizując zapisy rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, Urząd Pracy m.st. Warszawy uruchomił możliwość rejestracji w przypadku osób posiadających ważny podpis kwalifikowany lub profil zaufany lub prerejestracji wraz
z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem internetu.

Planujesz swój czas i nie lubisz tracić go na zbyt długie oczekiwanie,
wypełnij formularz prerejestracji i umów się do rejestracji przez internet lub wypełnij formularz rejestracji i zarejestruj się w Urzędzie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego bez potrzeby wizyty w Urzędzie.

Wystarczy kilka kliknięć a zaoszczędzisz swój czas.

Jeśli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego kliknij

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany kliknij

Zapoznaj się krok po kroku z zasadami rejestracji w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
Ogólne zasady dotyczące rejestracji:

  1. Urząd Pracy m.st. Warszawy rejestruje osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy oraz osoby nieposiadające żadnego zameldowania i zamieszkujące na terenie Warszawy.
  2. Rejestracja osób bezrobotnych nieposiadających podpisu kwalifikowanego następuje w terminie wyznaczonym przez system po przedłożeniu dokumentów pracownikowi Urzędu i złożeniu oświadczeń.
  3. Rejestracja osób bezrobotnych posiadających podpis kwalifikowany następuje w dniu wypełnia formularza i złożenia ważnego podpisu kwalifikowanego po weryfikacji złożonych dokumentów przez pracownika Urzędu. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub braku wymaganych przez Urząd dokumentów, Urząd wezwie osobę do uzupełnienia dokumentów.

WAŻNE: Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku określone są w "Informacji dla osób zgłaszających się w celu rejestracji jako osoba bezrobotna" zamieszczonej na naszej stronie www.up.warszawa.pl. Prosimy o zapoznanie się z treścią wspomnianej informacji przed dokonaniem rezerwacji terminu do rejestracji, co pozwoli Państwu na zaoszczędzenie czasu i właściwe przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Pomoc w zakresie obsługi systemu można uzyskać na infolinii dzwoniąc pod numer 19524.
Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania systemu należy składać dzwoniąc pod numer 19524.
System został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.praca.gov.pl .

 

Aktualizacja: 03 grudzień 2018 r.