Osoby z niepełnosprawnością

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 lipca 2018 r. obsługa osób z niepełnosprawnością (Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych) odbywać się będzie w nowej placówce Urzędu Pracy m.st. Warszawy
przy ul. Młynarskiej 37a

Obsługa osób z niepełnosprawnością w nowym przystosowanym budynku
przy ul. Młynarskiej 37a • Przewodnik – osoba z niepełnosprawnością intelektualną w urzędzie pracy
 • Dzięki współpracy z Migam.org Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych
  korzysta z usługi tłumacza języka migowego.


 • Informujemy, iż Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 03 kwietnia 2018r. ogłasza nabór wniosków:
  • o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej,
  • o sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • w sprawie organizacji stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • w sprawie zwrotu kosztów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 • Trzecia edycja konkursu "Jestem lepszy od…", organizowanego przez Fundację Szansa dla Niewidomych.
  szczegółowe informacje


 • Projekt „ABSOLWENT” realizowany przez Fundację FAZON
  Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych studentów ostatniego roku studiów, jak również absolwentów szkoły wyższej, którzy posiadają dyplom ukończenia, wydany nie wcześniej niż na 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu i są osobami pozostającymi bez zatrudnienia.
  Szczegółowe informację na stronie www.fazon.pl
 • Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Chcesz pracować w Urzędzie m.st. Warszawy? Zapraszamy do Warszawskiej Agencji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami: www.wazon.org.pl + ulotka


 • Projekt - "Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II"
Aktualizacja: 08 listopad 2018 r.