Analizy i statystyki

Sprawozdanie o rynku pracy za rok 2018, miesiąc:

Sprawozdanie o rynku pracy za rok 2017, miesiąc:

Wyniki badań znajdujące się na naszych stronach mogą być wykorzystywane pod warunkiem podania źródła pochodzenia materiałów, tytułu badania, wykonawcy, autorów, adresu strony internetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).


Raporty Urządu Pracy m. st. Warszawy


Barometr zawodów


Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście stołecznym Warszawa w 2017 roku + Tabele 2017


Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście stołecznym Warszawa w 2016 roku + Tabele


Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście stołecznym Warszawa w 2015 roku + Tabele


Informacja Sygnalana II pólrocze 2015 r, Zawody Deficytowe i Nadwyżkowe

Informacja Sygnalana 2015 r, Zawody Deficytowe i Nadwyżkowe


Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście stołecznym Warszawa w 2014 roku + Tabele


Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście stołecznym Warszawa w I półroczu 2014 roku + Tabele


Zawody deficytowe i nadwyżkowe - informacja sygnalna I Półrocze 2018 r.


Zawody deficytowe i nadwyżkowe - informacja sygnalna I Półrocze 2017 r.


Zawody deficytowe i nadwyżkowe - informacja sygnalna I Półrocze 2016 r.


Zawody deficytowe i nadwyżkowe - informacja sygnalna I Półrocze 2015 r.


Sprawozdanie z realizacji programu Gwarancje dla młodzieży za rok 2017


Informacja o Warszawskim Rynku Pracy
Raport "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy".


Badanie Opinii Pracodawców i Osób Bezrobotnych o stażach, przygotowaniu zawodowym, pracach interwencyjnych i robotach publicznych Raport z badania + Streszczenie i rekomendacje


Badanie Treści Modułowych Ogłoszeń Rekrutacyjnych Zapotrzebowanie Pracodawców na Zawody i Kwalifikacje Raport z badania + Streszczenie wyników badania


Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010


W 2007 roku na zlecenie Urzędu Pracy m.st. Warszawy zostało przygotowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych opracowanie naukowo-badawcze warszawskiego rynku pracy. Przedmiotem ekspertyzy była analiza popytu i podaży na pracę. Badanie przeprowadzono wśród warszawskich pracodawców i osób poszukujących zatrudnienia w Warszawie. Wyniki ukazały obszar branż, zawodów, kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych jakie są poszukiwane i pożądane na warszawskim rynku pracy. Wyniki

Aktualizacja: 12 grudzień 2018 r.