INSTYTUCJE SZKOLENIOWE

Wykaz instytucji szkoleniowych, które wypełniły e-formularz dla insytutcji szkoleniowych, deklarując tym samym gotowość do przeszkolenia osób bezrobotnych zgodnie z dopowiednimi przepisami, oraz wytycznymi stawianymi przez Urząd Pracy m.st. WarszawyNazwa Adres siedziby Nr wpisu do rejestru Data wpisu Województwo Obszar Szkoleń
Expose Sp. z o.o. ul. Jasna 10/200, 00-013 Warszawa 2.14/00257/2011 27.02.2013 Mazowieckie - Informatyka i wykorzystanie komputerów,
MATI CONSULTING SZKOLENIA Książ Wlkp., Mchy 6 2.30/00205/2009 19.02.2010 Wielkopolskie - Zarządzanie, administrowanie, administracja publiczna,
- Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami,
- Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna,
- Prace sekretarskie i biurowe,
- Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej,
- Informatyka i wykorzystanie komputerów,
- Działalność gospodarcza,
[1]
Liczba instytucji w bazie: 2