powrót: Spis Instytucji szkoleniowych


MATI CONSULTING SZKOLENIA

Adres siedziby: Książ Wlkp., Mchy 6
Tel: 600 43 33 71, E-mail: maticonsulting@szkolenia-mc.pl ,Strona WWW: www.szkolenia-mc.pl
Województwo: Wielkopolskie
Numer NIP: 785-158-89-13
Numer wpisu do rejestru: 2.30/00205/2009, Data Wpisu: 19.02.2010
Forma Organizacyjna: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą
Adres szkolenia: -, Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 44 lub ul. Grzybowska 3
Forma Kształcenia: Szkolenia, Warsztaty,
Data ważności - do dnia: 31.12.2035
Osoba do kontaktu: Weinert Olga, maticonsulting@szkolenia-mc.pl

 Nazwa szkolenia  Obszar szkoleniaUmiejętności nabyte po szkoleniu
Kadry i płace w przedsiębiorstwieZarządzanie, administrowanie, administracja publiczna Uczestnik samodzielnie pracuje w dziale kadr i płac.
Trudny klientSprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami Uczestnik samodzielnie radzi sobie w trudnych sytuacjach z Klientem.
Techniki skutecznej sprzedażySprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami Uczestnik w profesjonalny sposób obsługuje Klientów. Zna tajniki sprzedaży.
Pozyskiwanie klientówSprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami Uczestnik zna metody pozyskiwania klientów, może samodzielnie pracować jako przedstawiciel handlowy czy prowadzić własną firmę.
Obsługa klientaSprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami Uczestnik w profesjonalny sposób obsługuje klienta.
Doradca klientaSprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami Uczestnik może samodzielnie pracować jako doradca klienta, może rozpocząć prowadzenie własnej firmy.
Akademia marketinguSprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami Uczestnik zna zasady, metody marketingu. Potrafi samodzielnie pracować w dziale marketingu.
Samodzielny/samodzielna księgowy/-aRachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna Uczestnik samodzielnie prowadzi księgowość firmy.
Księgowość od podstawRachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna Uczestnik potrafi samodzielnie prowadzić księgowość.
Księgowość małych, średnich i dużych firmRachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna Uczestnik zna zasady księgowości w małej, średniej i dużej firmie.
Prace sekretarskie i obsługa urządzeń biurowychPrace sekretarskie i biurowe Uczestnik potrafi zorganizować pracę w sekretariacie, obsługuje urządzenia biurowe.
Bezwzrokowe pisanie na komputerzePrace sekretarskie i biurowe Uczestnik bezwzrokowo pisze na komputerze.
Zarządzanie czasemRozwój osobowościowy i kariery zawodowej Uczestnik zna zasady i metody zarządzania sobą w czasie.
Organizacja pracyRozwój osobowościowy i kariery zawodowej Uczestnik potrafi samodzielnie zorganizować pracę własną oraz innych osób.
WordInformatyka i wykorzystanie komputerów Uczestnik obsługuje program Word.
Obsługa komutera od podstawInformatyka i wykorzystanie komputerów Uczestnik zna podstawy obsługi komputera.
MS OfficeInformatyka i wykorzystanie komputerów Uczestnik samodzielnie obsługuje pakiet MS Office.
ExcelInformatyka i wykorzystanie komputerów Obsługa programu Excel.
BiznesplanDziałalność gospodarcza Uczestnik szkolenia potrafi samodzielnie przygotować biznesplan w celu podjęcia własnego biznesu.
ABC działalności gospodarczejDziałalność gospodarcza Uczestnik szkolenia jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.